Ds. D.W. Tuinier - Lukas 11 : 27 - 28

Afspelen

De ware zaligheid

Lukas 11
21-10-2018
De Zaligspreker
De zaligspreking

Lukas 11 : 27 - 28

Lukas 11
27
En het geschiedde, als Hij deze dingen sprak, dat een zekere vrouw, de stem verheffende uit de schare, tot Hem zeide: Zalig is de buik, die U gedragen heeft, en de borsten, die Gij hebt gezogen.
28
Maar Hij zeide: Ja, zalig zijn degenen, die het Woord Gods horen, en hetzelve bewaren.

Delen & Download

Download preek