Ds. C.J. Meeuse - Romeinen 1 : 16 - 17

Afspelen

Het evangelie is een kracht Gods tot zaligheid

28-10-2018
Paulus vrijmoedigheid in de prediking ervan
Gods kracht in de werking erdoor
De rechtvaardigheid der gelovigen in de uitwerking ervan

Romeinen 1 : 16 - 17

Romeinen 1
16
Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek.
17
Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve geopenbaard uit geloof tot geloof; gelijk geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.

Delen & Download

Download preek