Ds. S.W. Janse - Jesaja 55 : 6 - 7

Afspelen

Een hartelijke nodiging

Jesaja 55
10-10-2018
Komen
Zoeken
Aanroepen
Bekeren
Ontfermen

Jesaja 55 : 6 - 7

Jesaja 55
6
Zoekt den HEERE, terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.
7
De goddeloze verlate zijn weg, en de ongerechtige man zijn gedachten; en hij bekere zich tot den HEERE, zo zal Hij Zich Zijner ontfermen, en tot onzen God, want Hij vergeeft menigvuldiglijk.

Delen & Download

Download preek