Ds. J.S. van der Net - Lukas 2 : 22 - 24

Afspelen

De voorstelling van de Heere Jezus in de tempel

Lukas 2
14-1-2018
De reiniging
De voorstelling

Lukas 2 : 22 - 24

Lukas 2
22
En als de dagen harer reiniging vervuld waren, naar de wet van Mozes, brachten zij Hem te Jeruzalem, opdat zij Hem den Heere voorstelden;
23
(Gelijk geschreven is in de wet des Heeren: Al wat mannelijk is, dat de moeder opent, zal den Heere heilig genaamd worden.)
24
En opdat zij offerande gaven, naar hetgeen in de wet des Heeren gezegd is, een paar tortelduiven, of twee jonge duiven.

Delen & Download

Download preek