Ds. D.W. Tuinier - Mattheüs 12 : 43 - 45

Afspelen

Het levenshuis van Israel

Onrein
Opgeruimd
Versierd
Leeg
Vol

MattheĆ¼s 12 : 43 - 45

Mattheüs 12
43
En wanneer de onreine geest van den mens uitgegaan is, zo gaat hij door dorre plaatsen, zoekende rust, en vindt ze niet.
44
Dan zegt hij: Ik zal wederkeren in mijn huis, van waar ik uitgegaan ben; en komende, vindt hij het ledig, met bezemen gekeerd en versierd.
45
Dan gaat hij heen en neemt met zich zeven andere geesten, bozer dan hij zelf, en ingegaan zijnde, wonen zij aldaar; en het laatste van denzelven mens wordt erger dan het eerste. Alzo zal het ook met dit boos geslacht zijn.

Delen & Download

Download preek