Ds. J.W. Verweij - Johannes 20 : 30 - 31

Afspelen

Jezus en de Schriften

Wat Jezus deed en niet is beschreven
Wat Jezus deed en wel is beschreven
Wat Jezus deed en waartoe het is beschreven

Johannes 20 : 30 - 31

Johannes 20
30
Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid Zijner discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek;
31
Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zone Gods; en opdat gij, gelovende, het leven hebt in Zijn Naam.

Delen & Download

Download preek