Ds. J.J. van Eckeveld - Hosea 1 : 1 - 2

Afspelen

Hosea de profeet

Hosea 1
13-9-2015
De plaats van Hosea
De tijd van Hosea
De boodschap van Hosea
Deel 1

Hosea 1 : 1 - 2

Hosea 1
1
Het woord des HEEREN, dat geschied is tot Hosea, den zoon van Beeri, in de dagen van Uzzia, Jotham, Achaz, Hizkia, koningen van Juda, en in de dagen van Jerobeam, zoon van Joas, koning van Israel.
2
Het begin van het woord des HEEREN door Hosea. De HEERE dan zeide tot Hosea: Ga henen, neem u een vrouw der hoererijen, en kinderen der hoererijen; want het land hoereert ganselijk van achter den HEERE.

Delen & Download

Download preek