Ds. D.W. Tuinier - Lukas 22 : 31 - 32

Afspelen

Jezus tegenover satan

Lukas 22
18-3-2018
De begeerte van satan
Jezus' gebed
De opdracht aan Petrus

Lukas 22 : 31 - 32

Lukas 22
31
En de Heere zeide: Simon, Simon, ziet, de satan heeft ulieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe;
32
Maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophoude; en gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders.

Delen & Download

Download preek