Ds. C.J. Meeuse - Psalmen 8 : 3 - 3

Afspelen

De sterkte Gods

2-9-2018
Waarin ze gegrond wordt
Waarin ze bestaat
Waartoe moet dat dienen

Psalmen 8 : 3 - 3

Psalmen 8
3
Uit den mond der kinderkens en der zuigelingen hebt Gij sterkte gegrondvest, om Uwer tegenpartijen wil, om den vijand en wraakgierige te doen ophouden.

Delen & Download

Download preek