Ds. J.S. van der Net - Zacharia 10 : 1 - 2a

Afspelen

Onderwijs van God op de biddag

8-3-2018
Een aanklacht
Een aansporing
Een belofte

Zacharia 10 : 1 - 2a

Zacharia 10
1
Begeert van den HEERE regen, ten tijde des spaden regens; de HEERE maakt de weerlichten; en Hij zal hun regen genoeg geven voor ieder kruid op het veld.
2
Want de terafim spreken ijdelheid, en de waarzeggers zien valsheid, en zij spreken ijdele dromen, zij troosten met ijdelheid; daarom zijn zij henengetogen als schapen, zij zijn onderdrukt geworden; want er was geen herder.

Delen & Download

Download preek