Ds. R. Kattenberg - Johannes 11 : 3 - 6

Afspelen

Jezus' liefde

4-2-2018
Die liefde is een pleitgrond voor Lazarus' zusters
Die liefde laat de harten van Lazarus' zusters niet ongetroost
Die liefde openbaard zich langs een eigen weg

Johannes 11 : 3 - 6

Johannes 11
3
Zijn zusters dan zonden tot Hem, zeggende: Heere, zie, dien Gij liefhebt, is krank.
4
En Jezus, dat horende, zeide: Deze krankheid is niet tot den dood, maar ter heerlijkheid Gods; opdat de Zone Gods door dezelve verheerlijkt worde.
5
Jezus nu had Martha, en haar zuster, en Lazarus lief.
6
Als Hij dan gehoord had, dat hij krank was, toen bleef Hij nog twee dagen in de plaats, waar Hij was.

Delen & Download

Download preek