Ds. R. Kattenberg - Markus 14 : 63 - 64

Afspelen

Jezus voor de hoge raad

Markus 14
25-2-2018
Een huigelachtige verontwaardiging
Een grove beschuldiging
Een eenstemmige veroordeling

Markus 14 : 63 - 64

Markus 14
63
En de hogepriester, verscheurende zijn klederen, zeide: Wat hebben wij nog getuigen van node?
64
Gij hebt de gods lastering gehoord; wat dunkt ulieden? En zij allen veroordeelden Hem, des doods schuldig te zijn.

Delen & Download

Download preek