Ds. W. Visscher - Markus 9 : 23 - 24

Afspelen

De kracht van het geloof

Markus 9
5-8-2018
De noodzaak van het geloof
De beoefening van het geloof
De overwinning door het geloof

Markus 9 : 23 - 24

Markus 9
23
En Jezus zeide tot hem: Zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk dengene, die gelooft.
24
En terstond de vader des kinds, roepende met tranen, zeide: Ik geloof, Heere! kom mijn ongelovigheid te hulp.

Delen & Download

Download preek