Ds. R.A.M. Visser - Zondag 33 88 : 88 - 91

Afspelen

De echte bekering

13-3-2016
Het wezen
De inhoud
De vrucht

Zondag 33 88 : 88 - 91

Vraag 88 Vr. In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen? Antw. In twee stukken: in de afsterving des ouden, en in de opstanding des nieuwen mensen. Vraag 89 Vr. Wat is de afsterving des ouden mensen? Antw. Het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonden vertoornd hebben, en die hoe langer hoe meer haten en vlieden. Vraag 90 Vr. Wat is de opstanding des nieuwen mensen? Antw. Het is een hartelijke vreugde in God door Christus, en een ernstige lust en liefde om naar den wil Gods in alle goede werken te leven. Vraag 91 Vr. Maar wat zijn goede werken? Antw. Alleen die uit waar geloof, naar de wet Gods, alleen Hem ter eer geschieden, en niet die op ons goeddunken of op menseninzettingen gegrond zijn.

Delen & Download

Download preek