Ds. J.S. van der Net - Johannes 2 : 11

Afspelen

Jezus op de bruiloft in Kana

Hij eert de wil van Zijn Vader
Hij lenigt de nood van Zijn volk
Hij sterkt het geloof van de Zijnen

Johannes 2 : 11

Johannes 2
11
Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Kana in Galilea, en heeft Zijn heerlijkheid geopenbaard; en Zijn discipelen geloofden in Hem.

Delen & Download

Download preek