Ds. R. Kattenberg - Johannes 20 : 19

Afspelen

De avond van de eerste paasdag

1-4-2018
De vrees van de discipelen
De komst van hun Heere
De groet van hun Zaligmaker

Johannes 20 : 19

Johannes 20
19
Als het dan avond was, op denzelven eersten dag der week, en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vreze der Joden, kwam Jezus en stond in het midden, en zeide tot hen: Vrede zij ulieden!

Delen & Download

Download preek