Ds. J. Driessen - Mattheüs 8 : 2 - 4

Afspelen

Onderwerp

18-10-2015
Jezus' bereidwilligheid, getoond in de genezing van een melaatse
In grote nood betwijfeld
Met ontferming getoond
Door de wet bezegeld

MattheĆ¼s 8 : 2 - 4

Mattheüs 8
2
En ziet, een melaatse kwam, en aanbad Hem, zeggende: Heere! indien Gij wilt, Gij kunt mij reinigen.
3
En Jezus, de hand uitstrekkende, heeft hem aangeraakt, zeggende: Ik wil, word gereinigd! En terstond werd hij van zijn melaatsheid gereinigd.
4
En Jezus zeide tot hem: Zie, dat gij dit niemand zegt; maar ga heen, toon uzelven den priester, en offer de gave, die Mozes geboden heeft, hun tot een getuigenis.

Delen & Download

Download preek