Ds. J.S. van der Net - Handelingen 10 : 15 - 16 en 19 - 20

Afspelen

Onderwerp

15-7-2018
Hoe Petrus toebereid wordt om vrije genade in Christus te prediken aan de heidenen
De reden
Het onderwijs daartoe
De opdracht

Handelingen 10 : 15 - 16 en 19 - 20

15. En een stem geschiedde wederom ten tweeden male tot hem: Hetgeen God gereinigd heeft, zult gij niet gemeen maken. 16. En dit geschiedde tot driemaal; en het vat werd wederom opgenomen in den hemel. 19. En als Petrus over dat gezicht dacht, zeide de Geest tot hem: Zie, drie mannen zoeken u; 20. Daarom, sta op, ga af, en reis met hen, niet twijfelende; want Ik heb hen gezonden.

Delen & Download

Download preek