Ds. S. Maljaars - Zondag 46 120 : 120 - 121

Afspelen

Onderwerp

Zondag 46 120
9-4-2017
Onderwijs over de aanspraak van het volmaakte gebed
Het werk van Vaders Zoon
Het vertrouwen van Vaders Kind
Het opzien naar Vaders macht

Zondag 46 120 : 120 - 121

Vraag 120. Vr. Waarom heeft ons Christus geboden God alzo aan te spreken: Onze Vader? Antw. Opdat Hij van stonden aan, in het begin onzes gebeds, in ons de kinderlijke vreze en toevoorzicht tot God verwekke, welke beide de grond onzes gebeds zijn, namelijk, dat God onze Vader door Christus geworden is, en dat Hij ons veel minder afslaan zal hetgeen dat wij Hem met een recht geloof bidden, dan onze vaders ons aardse dingen ontzeggen. Vraag 121. Vr. Waarom wordt hierbij gevoegd: Die in de hemelen zijt? Antw. Opdat wij van de hemelse majesteit Gods niet aards gedenken, en van Zijn almachtigheid alle nooddruft des lichaams en der ziel verwachten.

Delen & Download

Download preek