Ds. C. Harinck - Markus 8 : 34

Afspelen

De eisen van het discipelschap

Markus 8
9-6-2014
De verloochening van onszelf
Het opnemen van het kruis
Het volgen van Jezus

Markus 8 : 34

Markus 8
34
En tot Zich geroepen hebbende de schare met Zijn discipelen, zeide Hij tot hen: Zo wie achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis op, en volge Mij.

Delen & Download

Download preek