Ds. C.J. Meeuse - Prediker 12 : 1

Afspelen

's Heeren oproep om aan onze schepper te denken

8-7-2018
Aan wie deze oproep gericht is
Wat deze oproep inhoudt
Welke waarschuwing erbij gevoegd is

Prediker 12 : 1

Prediker 12
1
En gedenk aan uw Schepper in de dagen uwer jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen, en de jaren naderen, van dewelke gij zeggen zult: Ik heb geen lust in dezelve.

Delen & Download

Download preek