Ds. S. Maljaars - Leviticus 5 : 14 - 16

Afspelen

Het schuldoffer

10-3-2013
De noodzaak van het schuldoffer
De genoegdoening in het schuldoffer
De herstelling door het schuldoffer

Leviticus 5 : 14 - 16

Leviticus 5
14
Wijders sprak de HEERE tot Mozes, zeggende:
15
Als een mens door overtreding overtreden, en door afdwaling gezondigd zal hebben, wat onwetende van de heilige dingen des HEEREN, zo zal hij tot zijn schuldoffer den HEERE brengen een volkomen ram uit de kudde, met uw schatting aan zilveren sikkelen, naar den sikkel des heiligdoms, ten schuldoffer.
16
Zo zal hij, dat hij zondigende heeft onwetend van de heilige dingen, wedergeven, en zal deszelfs vijfde deel daarenboven toedoen, dat hij den priester geven zal; alzo zal de priester met den ram des schuldoffers voor hem verzoening doen, en het zal hem vergeven worden.

Delen & Download

Download preek