Ds. R.A.M. Visser - Zondag 46 120 : 120 - 121

Afspelen

De aanhef van het gebed

Zondag 46 120
13-5-2018
De kinderlijke aanspraak
Het kinderlijke vertrouwen
Het kinderlijke opzien

Zondag 46 120 : 120 - 121

Vraag 120. Vr. Waarom heeft ons Christus geboden God alzo aan te spreken: Onze Vader? Antw. Opdat Hij van stonden aan, in het begin onzes gebeds, in ons de kinderlijke vreze en toevoorzicht tot God verwekke, welke beide de grond onzes gebeds zijn, namelijk, dat God onze Vader door Christus geworden is, en dat Hij ons veel minder afslaan zal hetgeen dat wij Hem met een recht geloof bidden, dan onze vaders ons aardse dingen ontzeggen. Vraag 121. Vr. Waarom wordt hierbij gevoegd: Die in de hemelen zijt? Antw. Opdat wij van de hemelse majesteit Gods niet aards gedenken, en van Zijn almachtigheid alle nooddruft des lichaams en der ziel verwachten.

Delen & Download

Download preek