Ds. R.A.M. Visser - Zondag 40 105 : 105 - 107

Afspelen

Het zesde gebod

Zondag 40 105
4-2-2018
De eis in dit gebod
De wortel van dit gebod
De aansporing bij dit gebod

Zondag 40 105 : 105 - 107

Vraag 105. Vr. Wat eist God in het zesde gebod? Antw. Dat ik mijn naaste noch met gedachten, noch met woorden of enig gebaar, veel minder met de daad, door mijzelven of door anderen ontere, hate, kwetse of dode; maar dat ik alle wraakgierigheid aflegge; ook mijzelven niet kwetse of moedwilliglijk in enig gevaar begeve(c); waarom ook de overheid het zwaard draagt om den doodslag te weren. Vraag 106. Vr. Maar dit gebod schijnt alleen van het doodslaan te spreken? Antw. God, verbiedende den doodslag, leert ons dat Hij den wortel van den doodslag, als nijd, haat, toorn en wraakgierigheid, haat en zulks alles voor een doodslag houdt. Vraag 107. Vr. Maar is het genoeg dat wij onzen naaste, zoals tevoren gezegd is, niet doden? Antw. Neen; want God, verbiedende den nijd, haat en toorn, gebiedt dat wij onzen naaste liefhebben als onszelven, en jegens hem geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen, zijn schade, zoveel als ons mogelijk is, afkeren, en ook onzen vijanden goeddoen.

Delen & Download

Download preek