Ds. D.W. Tuinier - Johannes 20 : 19

Afspelen

Vrede zij ulieden

1-4-2018
Vrees
Vrede
Blijdschap

Johannes 20 : 19

Johannes 20
19
Als het dan avond was, op denzelven eersten dag der week, en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vreze der Joden, kwam Jezus en stond in het midden, en zeide tot hen: Vrede zij ulieden!

Delen & Download

Download preek