Ds. R. Kattenberg - Lukas 23 : 43

Afspelen

Het zien op Jezus

Lukas 23
11-3-2018
Als toeschouwer
Als belijder

Lukas 23 : 43

Lukas 23
43
En Jezus zeide tot hem: Voorwaar, zeg Ik u: Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn.

Delen & Download

Download preek