Ds. J.J. van Eckeveld - Hebreeën 12 : 9 - 10

Afspelen

De zegen van Gods kastijdingen

18-1-2018
De onderwerping aan die kastijdigen
Het nut uit die kastijdingen

Hebree├źn 12 : 9 - 10

Hebreeën 12
9
Voorts, wij hebben de vaders onzes vleses wel tot kastijders gehad, en wij ontzagen hen; zullen wij dan niet veel meer den Vader der geesten onderworpen zijn, en leven?
10
Want genen hebben ons wel voor een korten tijd, naar dat het hun goed dacht, gekastijd; maar Deze kastijdt ons tot ons nut, opdat wij Zijner heiligheid zouden deelachtig worden.

Delen & Download

Download preek