Ds. J.J. van Eckeveld - Hebreeën 12 : 7 - 8

Afspelen

Gods vaderlijke kastijdingen

11-1-2018
De liefde in die kastijdingen
Het doel van die kastijdingen
Het leven tijdens die kastijdingen

Hebree├źn 12 : 7 - 8

Hebreeën 12
7
Indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt Zich God jegens u als zonen; (want wat zoon is er, dien de vader niet kastijdt?)
8
Maar indien gij zonder kastijding zijt, welke allen deelachtig zijn geworden, zo zijt gij dan bastaarden, en niet zonen.

Delen & Download

Download preek