Ds. J.J. van Eckeveld - Hebreeën 12 : 3 - 7

Afspelen

Een vermaning tot volharding

13-12-2017
Let op Christus
Let op uzelf
Let op de Heere

Hebree├źn 12 : 3 - 7

Hebreeën 12
3
Want aanmerkt Dezen, Die zodanig een tegenspreken van de zondaren tegen Zich heeft verdragen, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen.
4
Gij hebt nog tot den bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde;
5
En gij hebt vergeten de vermaning, die tot u als tot zonen spreekt: Mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heeren, en bezwijkt niet, als gij van Hem bestraft wordt;
6
Want dien de Heere liefheeft, kastijdt Hij, en Hij geselt een iegelijken zoon, die Hij aanneemt.
7
Indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt Zich God jegens u als zonen; (want wat zoon is er, dien de vader niet kastijdt?)

Delen & Download

Download preek