Ds. A.T. Vergunst - Psalmen 9 : 10 - 11

Afspelen

Vertrouwen op de Heere

28-8-2016
De Almachtige Schuilplaats
De Naam
Hij zal nooit Zijn belofte breken
Een andere eerder gepubliceerde preek over Ps 9, bevat andere accenten. Daarom bieden we deze preek ook aan.

Psalmen 9 : 10 - 11

Psalmen 9
10
En de HEERE zal een Hoog Vertrek zijn voor den verdrukte, een Hoog Vertrek in tijden van benauwdheid.
11
En die Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen, omdat Gij, HEERE, niet hebt verlaten degenen, die U zoeken.

Delen & Download

Download preek