Ds. C. Van Ruitenburg - Zacharia 4 : 6

Afspelen

De bouw van de tempel

Niet door kracht of geweld
Door de Geest
Met behulp van mensen

Zacharia 4 : 6

Zacharia 4
6
Toen antwoordde Hij, en sprak tot mij, zeggende: Dit is het woord des HEEREN tot Zerubbabel, zeggende: Niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de HEERE der heirscharen.

Delen & Download

Download preek