Ds. J.J. van Eckeveld - Jesaja 53 : 1 - 2

Afspelen

De lijdende Verlosser

Jesaja 53
22-2-2018
De prediking en haar vrucht
Het rijsje en zijn herkomst
De Verlosser en zijn toekomst

Jesaja 53 : 1 - 2

Jesaja 53
1
Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wien is de arm des HEEREN geopenbaard?
2
Want Hij is als een rijsje voor Zijn aangezicht opgeschoten, en als een wortel uit een dorre aarde; Hij had geen gedaante noch heerlijkheid; als wij Hem aanzagen, zo was er geen gestalte, dat wij Hem zouden begeerd hebben.

Delen & Download

Download preek