Ds. W.J. Karels - Leviticus 25 : 8 - 10

Afspelen

Het sabbatjaar en het jubeljaar

26-4-2018
De rust van het sabbatjaar
De afkondiging van het jubeljaar
De beleving van het jubeljaar

Leviticus 25 : 8 - 10

Leviticus 25
8
Gij zult u ook tellen zeven jaarweken, zevenmaal zeven jaren; zodat de dagen der zeven jaarweken u negen en veertig jaren zullen zijn.
9
Daarna zult gij in de zevende maand, op den tienden der maand, de bazuin des geklanks doen doorgaan; op den verzoendag zult gij de bazuin doen doorgaan in uw ganse land.
10
En gij zult dat vijftigste jaar heiligen, en vrijheid uitroepen in het land, voor al zijn inwoners; het zal u een jubeljaar zijn; en gij zult wederkeren een ieder tot zijn bezittingen, en zult wederkeren een ieder tot zijn geslacht.

Delen & Download

Download preek