Ds. G.J. Baan - Lukas 12 : 16 - 21

Afspelen

De rijke dwaas

Lukas 12
14-3-2018
Zijn rijkdom (vs. 16-18)
Zijn rust (vs. 19)
Zijn sterven (vs. 20/21)

Lukas 12 : 16 - 21

Lukas 12
16
En Hij zeide tot hen een gelijkenis, en sprak: Eens rijken mensen land had wel gedragen;
17
En hij overleide bij zichzelven, zeggende: Wat zal ik doen, want ik heb niet, waarin ik mijn vruchten zal verzamelen.
18
En hij zeide: Dit zal ik doen; ik zal mijn schuren afbreken, en grotere bouwen, en zal aldaar verzamelen al dit mijn gewas, en deze mijn goederen;
19
En ik zal tot mijn ziel zeggen: Ziel! gij hebt vele goederen, die opgelegd zijn voor vele jaren, neem rust, eet, drink, wees vrolijk.
20
Maar God zeide tot hem: Gij dwaas! in dezen nacht zal men uw ziel van u afeisen; en hetgeen gij bereid hebt, wiens zal het zijn?
21
Alzo is het met dien, die zichzelven schatten vergadert, en niet rijk is in God.

Delen & Download

Download preek