Ds. S.W. Janse - Johannes 21 : 20 - 23

Afspelen

Jezus' opdracht aan Petrus

22-4-2018
Een persoonlijke opdracht
Een onmogelijke opdracht
Een Goddelijke opdracht

Johannes 21 : 20 - 23

Johannes 21
20
En Petrus, zich omkerende, zag den discipel volgen, welken Jezus liefhad, die ook in het avondmaal op Zijn borst gevallen was, en gezegd had: Heere! wie is het, die U verraden zal?
21
Als Petrus dezen zag, zeide hij tot Jezus: Heere, maar wat zal deze?
22
Jezus zeide tot hem: Indien Ik wil, dat hij blijve, totdat Ik kome, wat gaat het u aan? Volg gij Mij.
23
Dit woord dan ging uit onder de broederen, dat deze discipel niet zou sterven. En Jezus had tot hem niet gezegd, dat hij niet sterven zou, maar: Indien Ik wil, dat hij blijve, totdat Ik kome, wat gaat het u aan?

Delen & Download

Download preek