Ds. J.B. Zippro - Lukas 24 : 45 - 47

Afspelen

Het avondonderwijs van de opgestane Levensvorst

Lukas 24
1-4-2018
De schriften vervuld
Het lijden volbracht
Het evangelie verkondigd

Lukas 24 : 45 - 47

Lukas 24
45
Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden.
46
En zeide tot hen: Alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden, en van de doden opstaan ten derden dage.
47
En in Zijn Naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden, onder alle volken, beginnende van Jeruzalem.

Delen & Download

Download preek