Ds. J.B. Zippro - Markus 15 : 37 - 39

Afspelen

Het sterven van Jezus de Zoon van God

Markus 15
30-3-2018
Heilsfeit
Heilsteken
Heilsvrucht

Markus 15 : 37 - 39

Markus 15
37
En Jezus, een grote stem van Zich gegeven hebbende, gaf den geest.
38
En het voorhangsel des tempels scheurde in tweeen, van boven tot beneden.
39
En de hoofdman over honderd, die daarbij tegenover Hem stond, ziende, dat Hij alzo roepende den geest gegeven had, zeide: Waarlijk, deze Mens was Gods Zoon!

Delen & Download

Download preek