Ds. W. Silfhout - 1 Samuël 4 : 17 - 18

Afspelen

Het oordeel over het huis van Eli

8-3-2017
De zonen gedood
De ark genomen
Eli gestorven

1 Samuël 4 : 17 - 18

1 Samuël 4
17
Toen antwoordde hij, die de boodschap bracht, en zeide: Israel is gevloden voor het aangezicht der Filistijnen, en er is ook een grote nederlaag onder het volk geschied; daarenboven zijn uw twee zonen, Hofni en Pinehas, gestorven, en de ark Gods is genomen.
18
En het geschiedde, als hij van de ark Gods vermeldde, zo viel hij achterwaarts van den stoel af, aan de zijde der poort, en brak den nek, en stierf; want de man was oud en zwaar; en hij richtte Israel veertig jaren.

Delen & Download

Download preek