Ds. C. Van Ruitenburg - Titus 2 : 11 - 14

Afspelen

De zaligmakende genade verschenen

Titus 2
26-12-2013
Het adres
De inhoud
De bron

Titus 2 : 11 - 14

Titus 2
11
Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen.
12
En onderwijst ons, dat wij, de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig, en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld;
13
Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den groten God en onzen Zaligmaker Jezus Christus;
14
Die Zichzelven voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid, en Zichzelven een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken.

Delen & Download

Download preek