Ds. S. Maljaars - Mattheüs 13 : 3 - 9

Afspelen

Jezus' gelijkenis van de zaaier

9-2-2012
De heenwijzing naar de zaaier
De teleurstelling van de zaaier
De bemoediging voor de zaaier

MattheĆ¼s 13 : 3 - 9

Mattheüs 13
3
En Hij sprak tot hen vele dingen door gelijkenissen, zeggende: Ziet, een zaaier ging uit om te zaaien.
4
En als hij zaaide, viel een deel van het zaad bij den weg; en de vogelen kwamen en aten datzelve op.
5
En een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had; en het ging terstond op, omdat het geen diepte van aarde had.
6
Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden; en omdat het geen wortel had, is het verdord.
7
En een ander deel viel in de doornen; en de doornen wiesen op, en verstikten hetzelve.
8
En een ander deel viel in de goede aarde, en gaf vrucht, het een honderd-,het ander zestig-,en het ander dertig voud.
9
Wie oren heeft om te horen, die hore.

Delen & Download

Download preek