Ds. J.W. Verweij - Johannes 5 : 25

Afspelen

De levenmakende stem van Jezus

De doodstaat van de zondaar
De levendmakende stem van Jezus
De gezegende vrucht van deze levendmaking

Johannes 5 : 25

Johannes 5
25
Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: De ure komt, en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods, en die ze gehoord hebben, zullen leven.

Delen & Download

Download preek