Ds. W. Visscher - Jesaja 19 : 24 - 25

Afspelen

Profetie over Egypte

Jesaja 19
19-10-2016
Het oordeel
De genade
De bevestiging
Jesaja 19 en 20 worden in deze preek behandeld.

Jesaja 19 : 24 - 25

Jesaja 19
24
Te dien dage zal Israel de derde wezen met de Egyptenaren en met de Assyriers, een zegen in het midden van het land.
25
Want de HEERE der heirscharen zal hen zegenen, zeggende: Gezegend zij Mijn volk, de Egyptenaars, en de Assyriers, het werk Mijner handen, en Israel, Mijn erfdeel!

Delen & Download

Download preek