Ds. M. Karens - 1 Samuël 18 : 1 - 4

Afspelen

De liefde van Jonathan en David

16-12-2009
De wortel van deze liefde
De bevestiging van deze liefde
De tekenen van deze liefde
Deel 5.

1 Samuël 18 : 1 - 4

1 Samuël 18
1
Het geschiedde nu, als hij geeindigd had tot Saul te spreken, dat de ziel van Jonathan verbonden werd aan de ziel van David; en Jonathan beminde hem als zijn ziel.
2
En Saul nam hem te dien dage, en liet hem niet werderkeren tot zijns vaders huis.
3
Jonathan nu en David maakten een verbond, dewijl hij hem liefhad als zijn ziel.
4
En Jonathan deed zijn mantel af, dien hij aan had, en gaf hem aan David, ook zijn klederen, ja, tot zijn zwaard toe, en tot zijn boog toe, en tot zijn gordel toe.

Delen & Download

Download preek