Ds. C.G. Vreugdenhil - Romeinen 16 : 25 - 27

Afspelen

De afscheidsgroet van Paulus

7-1-2018
Hij wijst van zichzelf
Hij wijst op God Die voor de gemeente zal zorgen
Hij geeft God alleen de eer
Dominee heeft op zondag 7 januari 2018 afscheid genomen van de gemeente van Houten en gaat met emeritaat.
Hij is toegesproken door ds. W.A. Zondag namens de clasis en door ouderling C.K. van der Ent namens kerkenraad en gemeente.

Romeinen 16 : 25 - 27

Romeinen 16
25
Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest;
26
Maar nu geopenbaard is, en door de profetische Schriften, naar het bevel des eeuwigen Gods, tot gehoorzaamheid des geloofs, onder al de heidenen bekend is gemaakt;
27
Den zelven alleen wijzen God zij door Jezus Christus de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

Delen & Download

Download preek