Ds. C. Van Ruitenburg - Ezechiël 1 : 15 - 16

Afspelen

Een rad in de raderen

24-2-2016
Een wonderlijk gezicht
Een wonderlijke leiding
Een wonderlijke stem

Ezechiƫl 1 : 15 - 16

Ezechiël 1
15
Als ik die dieren zag, ziet, zo was er een rad op de aarde bij die dieren, naar vier aangezichten van hetzelve.
16
De gedaante der raderen en derzelver maaksel was als de verf van een turkoois; en die vier hadden enerlei gelijkenis; daartoe was hun gedaante, en hun maaksel, alsof het ware een rad in het midden van een rad.

Delen & Download

Download preek