Ds. P. Mulder - Jesaja 5 : 7

Afspelen

De wijngaard des Heeren

Jesaja 5
10-11-2016
Geplant
Vervallen
Onderhouden
Bezongen
Ook behoren als tekstwoorden bij deze Bijbellezing: Jesaja 27 : 2 en 3 2 Te dien dage zal er een wijngaard van roden wijn zijn; zingt van denzelven bij beurte. 3 Ik, de HEERE, behoede dien, alle ogenblik zal Ik hem bevochtigen; opdat de vijand hem niet bezoeke, zal Ik hem bewaren nacht en dag.

Jesaja 5 : 7

Jesaja 5
7
Want de wijngaard van den HEERE der heirscharen is het huis van Israel, en de mannen van Juda zijn een plant zijner verlustigingen; en Hij heeft gewacht naar recht, maar ziet, het is schurftheid, naar gerechtigheid, maar ziet, het is geschreeuw.

Delen & Download

Download preek