Ds. W. Silfhout - Nehemia 13 : 7 - 9

Afspelen

De ijver voor Gods huis

Nehemia 13
2-11-2016
Het verontreinigen van Gods huis
Het reinigen van Gods huis
Het offeren in Gods huis

Nehemia 13 : 7 - 9

Nehemia 13
7
En ik kwam te Jeruzalem, en verstond van het kwaad, dat Eljasib voor Tobia gedaan had, makende hem een kamer in de voorhoven van Gods huis.
8
En het mishaagde mij zeer; zo wierp ik al het huisraad van Tobia buiten, uit de kamer.
9
Voorts gaf ik bevel, en zij reinigden de kameren; en ik bracht daar weder in de vaten van Gods huis, met het spijsoffer en den wierook.

Delen & Download

Download preek