Ds. W. Visscher - Jesaja 14 : 28 - 32

Afspelen

Heilsboodschap voor Sion

Jesaja 14
15-3-2016
Een indringende vraag
Een heilrijk en heerlijk antwoord

Jesaja 14 : 28 - 32

Jesaja 14
28
In het jaar, toen de koning Achaz stierf, geschiedde deze last.
29
Verheug u niet, gij gans Palestina! dat de roede die u sloeg, gebroken is; want uit de wortel der slang zal een basilisk voortkomen, en haar vrucht zal een vurige vliegende draak zijn.
30
En de eerstgeborenen der armen zullen weiden, en de nooddruftigen zullen zeker nederliggen; uw wortel daarentegen zal Ik door den honger doden, en uw overblijfsel zal hij ombrengen.
31
Huil, gij poort, schreeuw, gij stad! gij zijt gesmolten, gij gans Palestina! want van het noorden komt een rook, en er is geen eenzame in zijn samenkomsten.
32
Wat zal men dan antwoorden den boden des volks? Dat de HEERE Sion gegrond heeft, opdat de bedrukten Zijns volks een toevlucht daarin hebben zouden.

Delen & Download

Download preek