Ds. S.W. Janse - Lukas 1 : 78 - 79

Afspelen

Zacharias zingt

Lukas 1
18-12-2017
Hij zingt over Gods hart
Hij zingt over Gods Kind
Hij zingt over Gods weg

Lukas 1 : 78 - 79

Lukas 1
78
door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onzes Gods, met welke ons bezocht heeft de Opgang uit de hoogte;
79
Om te verschijnen dengenen, die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods; om onze voeten te richten op den weg des vredes.

Delen & Download

Download preek