Ds. W. Visscher - Ezechiël 36 : 24 - 25

Afspelen

Heil in Sion

9-10-2016
Dat de Heere Zijn volk vergaderd
De reiniging van de Kerk Gods

Ezechiƫl 36 : 24 - 25

Ezechiël 36
24
Want Ik zal u uit de heidenen halen, en zal u uit al de landen vergaderen; en Ik zal u in uw land brengen.
25
Dan zal Ik rein water op u sprengen, en gij zult rein worden; van al uw onreinigheden en van al uw drekgoden zal Ik u reinigen.

Delen & Download

Download preek